Mr. P.R. Dekker

 

 

mr. P.R. Dekker

 

Mr. Ruud Dekker [1958] is sinds 1992 advocaat. Voor die tijd was hij werkzaam bij de Belastingdienst, de laatste jaren als Ontvanger in ’s-Hertogenbosch. Ruud Dekker is gespecialiseerd in het insolventierecht. Hij is een sterk cijfermatig ingestelde advocaat met ruime ervaring in het beslechten van geschillen en het voeren van procedures. Ruud wordt door diverse rechtbanken benoemd tot curator in faillissementen of tot bewindvoerder in surseances. Regelmatig zijn dat faillissementen waarin is gefraudeerd of waar iets bijzonders aan de hand is. Ook wordt Ruud met enige regelmaat benoemd tot “vereffenaar”. Het gaat dan om bijvoorbeeld de vereffening van het vermogen van een vennootschap of om de vereffening van een nalatenschap. Buiten het insolventierecht houdt hij zich bezig met algemeen ondernemingsrecht en met kwesties van [formeel] belastingrecht. Daarbij treedt hij op als raadsman van grotere MKB-bedrijven. Ruud heeft fiscaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heeft nadien de specialisatieopleiding voor curatoren [Grotius] gevolgd alsmede de opleiding financiĆ«le economie voor curatoren, aan de Erasmus universiteit. Recentelijk heeft Ruud een specialisatieopleiding erfrecht gevolgd.