Mr. Drs. A. Smits

 

 

mr. drs. A.H.M. Smits

 

Mr. drs.  Arno Smits [1965] is sinds 1994 advocaat. Hij heeft Nederlands recht en Juridische Bestuurswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast heeft hij postdoctoraal de specialisatieopleiding “Milieurecht” aan de Grotius Academie gevolgd en is daarvoor cum laude geslaagd. Arno behandelt zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het ruimtelijk ordenings- en milieurecht (w.o. bestuursrechtelijk handhavingsrecht). Op die terreinen adviseert hij zowel bedrijven als overheden. Verder concentreert hij zich op het ondernemings-en insolventierecht. Arno staat bekend om zijn grondige aanpak. Dat maakt hem met name geschikt als advocaat in complexere zaken waar het aankomt op een gedegen juridische analyse.