De advocaten van Dekker en Smits advocaten zijn verzekerd tegen de risico's van beroepsaansprakelijkheid. De polis biedt dekking tot € 5 miljoen per schadegeval met een maximum van € 10 miljoen per jaar en een eigen risico voor het kantoor Dekker en Smits advocaten van € 2.500,=.

De aansprakelijkheid van Dekker en Smits advocaten en de aldaar werkzame advocaten zelf, is in alle gevallen van dienstverlening door Dekker en Smits advocaten contractueel beperkt tot hetgeen onder de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het geldende eigen risico van € 2.500 per aanspraak.

De advocaten van Dekker en Smits advocaten zijn tot € 5 miljoen per schadegeval verzekerd tegen bestuurdersaansprakelijkheid als zij optreden als bijvoorbeeld "vereffenaar", “deskundige”, “onderzoeker” en / of “bestuurder” in de situatie dat zij door een rechterlijk college als zodanig zijn benoemd.