Bankrelatie:

Rabobank 's-Hertogenbosch
Derdengelden, op naam van: Stg. Beheer Derdengelden D & S
Rekening 1084.71.314
IBAN NL14 RABO 0108 4713 14
BIC RABONL2U

 

Kantoorrekening ten name van: Dekker en Smits advocaten
Rekeningnummer 1084.71.322
IBAN NL89 RABO 0108 4713 22
BIC RABONL2U